TỪ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY 9TH (NEW 9TH EDITION) 50%
TỪ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY 9TH (NEW 9TH EDITION)

Mô tả

Đây là bộ phần mềm bán chạy nhất với hơn 35 triệu bản sao trên toàn thế giới.Oxford Advanced Learner’s Dictionary 8th Edition là phiên bản thứ 8 đã có rất nhiều sự cải tiến để có thể hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất. Đặc tính chủ yếu và lý do để OALD 8th là sự lựa chọn tốt nhât cho người dùng: · Công cụ Oxford iWriter trên CD-ROM, sẽ là một gia sư tương tác để giúp người học lập kế hoạch học tập, viết, và xem xét công việc bằng văn bản. · Bảng tương tác thân thiện với CD-ROM với nhiều chủ đề từ vựng về ngân hàng, từ điển tích hợp · 32 trang Oxford Viết Tutor. · Bổ sung thêm 1000 từ mới và ý nghĩa. · 64 trang xây dựng trực quan về từ vựng . · Oxford 3000 ™ cộng – những từ quan trọng nhất để biết trong tiếng Anh và ý nghĩa quan trọng nhất của những từ đó. · Ghi chú chủ đề sắp xếp thứ tự và thông tin , liệt kê từ đồng nghĩa giúp người học dễ dàng nắm bắt được ý nghĩa của từ. · Gồm 184.500 từ, cụm từ, và ý nghĩa của chúng. · 5.000 từ về các lĩnh vực nghiên cứu, kinh doanh, khoa học, điện toán, vv  · 2000 từ văn hóa được minh họa và giải thích bằng hình ảnh. · 700 mục cho những từ xuất phát từ Úc, Canada, Đông Phi, Ấn độ, niu dilân, Nam Phi và Tây Phi.

Bình luận